About Us

About Us

You Will Like To Look Like Goddes Every Day!

ประวัติ Mrs Elegant Thailand

ประวัติความเป็นมาของการประกวดสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วได้รับความนิยมในต่างประเทศมายาวนานและมีการจัดประกวดในระดับประเทศและการประกวดระดับนานาชาติและในการประกวดระดับนานาชาติมีตัวแทนจากประเทศไทยไปประกวดหลายท่านที่มีชื่อเสียง เช่น คุณ สาวิณี ปะการะนัง คุณ ภาวดี วิเชียรรัตน์ จากเวทีนางสาวไทยและประเทศไทยมีการจัดประกวดระดับประเทศในปี 2017 ซึ่งใช้ชื่อเวที Mrs.Noble Queen Thailand โดยการซื้อลิขสิทธิ์จากเวที Mrs.World Noble Queen International มาจากประเทศมาเลเซียและจัดขึ้นที่เมืองหัวหินโดยมีโครงการต่อเนื่องมาถึงปี 2019 เราได้จดลิขสิทธิ์จัดตั้งบริษัทโดยใช้ชื่อการประกวดว่า มิสซิสเอลิแกนซ์ไทยแลนด์ ภายใต้การดำเนินการของบริษัท บิวตี้พาเจี้ยนไทยแลนด์

โครงการ Mrs.Elegant Thailand 2019 เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-1 พฤศจิกายน 2562 โดยเปิดรับสมัครสตรีที่ผ่านการสมรสหรือมีครอบครัวแล้วโดยมีอายุตั้งแต่ 28ปีขึ้นไปและถือสัญชาติไทย จะมีการจัดกิจกรรมการประกวด ณ เมืองหัวหิน ตั้งแต่วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2562 จะมีการประกวดรอบตัดสินในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลาตั้งแต่ 17.00น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการประกวดสตรีที่ผ่านการมีครอบครัวแล้ว สร้างคุณค่าให้กับเวทีการประกวด ทั้งในเชิงการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา การสร้างประโยชน์เพื่อสังคม โดยประกาศรับสมัครสตรีอายุ 28ปีขึ้นไป ที่มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างของคุณแม่ยุคใหม่ที่พร้อมจะทำประโยชน์ให้กับสังคม และเป็นฑูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และประเทศไทย โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อทุกรูปแบบ

โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจำนำส่งมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อ HIV จากมารดาสู่บุตร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเอดส์โลก และปีต่อๆ ตามที่ประชุมเห็นชอบในการมอบเงินบริจาค

กิจกรรมในงาน จะมีการเก็บตัวตั้งแต่วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 โดยการเก็บตัว ณ เมืองหัวหิน ในกิจกรรมการเก็บตัวในเชิงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การศึกษาเรียนรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การสวมใส่ผ้าไทย และการกุศลในสถานที่สำคัญต่างๆ ของเมืองหัวหิน เช่น สถานีรถไฟหัวหิน อุทยานราชภักดิ์ กิจกรรมเรียนบุคลิกภาพ กิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ร่วมรณรงค์เก็บขยะณชายหาดหัวหิน ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าโกงกางและจะมีการประกวดรอบตัดสินในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจตั้งแต่เวลา 17.00น.เป็นต้นไป

X